Ιταλικά
In Venegia: Aldus, 1541
77 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Commentari del Giovio

Commentarii delle cose de Turchi, di Paulo Giovio, et Andrea Gambini : con gli fatti, et la vita di Scanderbeg

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Commentari del Giovio
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία