Άννης της Κομνηνής πορφηρογεννήτου [sic] Καισαρίσσης Αλεξιάς

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
 2. Δημοσίευση
 3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
 4. Ελληνικά
 5. Άννα Κομνηνή (1083-1153?) | Possino, Petro | Hoeschel, David, (1556-1617) | Du Cange, Charles Du Fresne, (1610-1688)
 6. Βενετία [Venetiis]: Typographia Bartholomaei Javarina, 1729
 7. ποικίλη αρίθμηση
  • Πρωτότυπο
  • Τίτλος ράχης : Historiae Byzantinae
 8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές