Ελληνικά
Ενετίησιν: Γλυκύς, Νικόλαος ο εξ Ιωαννίνων, 9999
411 σελ.

Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας : εις πέντε μερισθείσα τμήματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βίβλος -- Π.Δ. -- Προφήτες
    2. Σινά -- Ιστορία