Ελληνικά
Ενετιησιν: Νικολάω Γλυκεί τω Εξ Ιωαννίνων, 1788
θ', 406 σελ.

Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου : ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Χρονολόγηση, Ιστορική
    2. Κύπρος -- Ιστορία