Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου : ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κυπριανός, αρχιμανδρίτης Κύπρου | Φιλόθεος, αρχιεπίσκοπος
  5. Provincia di Venezia [Ενετιησιν]: Νικολάω Γλυκεί τω Εξ Ιωαννίνων, 1788
  6. θ', 406 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές