1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ποταγός, Παναγιώτης, (1839-1903)
  5. Αθήνα [[Εν Αθήναις]]: [Εκ του Τυπογραφείου Α. Κτενά ], 1883
  6. [728] σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές