Ελληνικά
Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1729
[19], 499, [1] σελ.
  • Περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις σε πρόσθετες σελίδες, αλλά και στο τυπωμένο σώμα

Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις σε πρόσθετες σελίδες, αλλά και στο τυπωμένο σώμα
    1. Αριστοτέλης, (384-322) -- Ερμηνεία και κριτική
    2. Αριστοτελική φιλοσοφία