Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικoλάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1796
ιε', 316 σελ.
  • Στη ράχη του αντιτύπου των πολυτίμων : "Lock, Sag. sull intelleto umano"

Εγχειρίδιον μεταφυσικό - διαλεκτικόν : ή Επιτομή ακριβεστάτη του δείγματος του κυρίου Λοκκίου περιβoήτου φιλοσόφου περί της ανθρωπίνης διανοίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στη ράχη του αντιτύπου των πολυτίμων : "Lock, Sag. sull intelleto umano"
    1. Locke, John, (1632-1704)
    2. Γνώση, Θεωρία της
    3. Φιλοσοφία, Σύγχρονη -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800