Ιταλικά
In Vinegia: Aldo, 1541
52 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Commentari del Giovio

Commentariο delle cose de Turchi, et del S. Georgio Scanderbeg, principe di Epiro : con la sua vita, et le vittorie per lui conseguite, et le inestimabili forze, et vertu di quello, degne di memoria

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Commentari del Giovio
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία