Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Αντονίω (sic) τω Βόρτολι, 1756
75 σελ.

Τυπική διάταξις : ως εύρηται της κατά την νήσον Κύπρον, Σεβασμίας και Βασιλικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, Μαχαιράδος επιλεγομένης, νυν πρωτον τύποις εκδοθείσα προς ωφέλειαν των εντυγχανόντων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Θεολογία