1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Θεοφύλακτος, αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, (11ος αι.)
  5. Λειψία [Εν Λιψία της Σαξωνίας]: Παρά Ιωάννη Γολτλόπ Εμμανουήλ Πρειτκόφ, 1761
  6. 529, [3] σελ.
    • Τίτλος ράχης : Ερμηνεία ευαγγελίων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές