Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί των εξ Ιωαννίνων, 1730
186 σελ.
  • Σελίδα τίτλου τυπωμένη με κόκκινη και μαύρη μελάνη. Εξώφυλλο πολύ φθαρμένο

Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί : περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ ... εις απλήν ρωμαϊκήν φράσιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σελίδα τίτλου τυπωμένη με κόκκινη και μαύρη μελάνη. Εξώφυλλο πολύ φθαρμένο
    1. Ύμνοι, Ελληνικοί
    2. Ακολουθίες