Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων : συνερανισθείσα υπό Ευγένιου διακόνου του Βουλγάρεως : Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως, και προδιατριβαί τέτταρες εισαγωγικαί εις άπασαν εν γένει την φιλοσοφίαν προτελεστικαί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βούλγαρης, Ευγένιος, (1716-1806)
  5. Λειψία [Εν Λειψία της Σαξονίας]: Τυπογραφία τω Βρεϊτκόπφ, 1766
  6. 586, [18] σελ.
    • Τίτλος ράχης: Ευγενίου Λογική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές