Ελληνικά
Leipzig: F. A. Brockhaus, 1876
58 σελ.
  • Το Α' αντίτυπο (Συλλογή Σταμούλη) ειναι συσταχωμένο στο : "Ποιήματα"

Νησιώτικα έπη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το Α' αντίτυπο (Συλλογή Σταμούλη) ειναι συσταχωμένο στο : "Ποιήματα"