Ελληνικά
Εν Σάμω: Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, 1891
66 σελ.

Εκκλησιαστικά σύλλεκτα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εκκλησιαστική ιστορία