Εκκλησιαστικά σύλλεκτα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σταματιάδης, Επαμεινώνδας Ι.
  5. Σάμος [Εν Σάμω]: Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, 1891
  6. 66 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές