Ελληνικά
Εν Ιεροσολύμοις: Εκ της Τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου, 1856
214 σελ.
  • Νυν πρώτον τύποις εκδίδοται κελεύσει του μακαριωτάτου και θειοτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου

Ερμηνεία εις την ιεράν αποκάλυψιν του αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νυν πρώτον τύποις εκδίδοται κελεύσει του μακαριωτάτου και θειοτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Αποκάλυψη του Ιωάννη -- Κριτική, ερμηνεία, κλπ.