Ελληνικά
Εν Βιέννη: Γεώργιος Βενδώτης, 1801
λς', 140 σελ.

Ιατροφιλοσοφική ανθρωπολογία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βιολογία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Βιολογία -- Φιλοσοφία