Ελληνικά
Εν Αιγίνη: Τυπογραφία Ανδρέα Κορομηλά, 1839
2 τ. σε 1
 • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια

Αισχύλος παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς : εις τόμους δύο

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
  1. Ελληνικό δράμα (Τραγωδία) -- Ιστορία και κριτική
  2. Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
  3. Αισχύλος, (525-456) -- Ερμηνεία και κριτική
  4. Αισχύλος, (525-456) -- Κριτική κειμένου