Ελληνικά
Εν Αιγίνη: Τυπογραφία Ανδρέου Κορομηλά, 1839
2 τ.
  • Eις τόμους δύο

Θεόκριτος παραφρασθείς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Eις τόμους δύο
    1. Θεόκριτος, (310-245) -- Μεταφράσεις στα νεοελληνικά
    2. Βουκολική Ποίηση, Ελληνική