Ελληνικά
Εν Αιγίνη: Ανδρέας Κορομηλάς, 1834
μγ', 325 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια

Τετρακτύς ήτοι ρητορική, λογική, μεταφυσική και ηθική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
    1. Μεταφυσική
    2. Ηθική