1. Ψηφιακό τεκμήριο (Τόμος)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πίνδαρος, (520-445)
  5. Λονδίνο [Londini]: Sumtibus G. et W. B. Whittaker, 1824
  6. 3 τόμοι
    • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές