1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αριστοτέλης, (384-322) | Bekker, Immanuel, (1785-1871)
  5. Oxford District [Oxonii]: E Typographeo Academico, 1837
  6. [820] σελ.
    • Accedunt Rerumpublicarum Reliquiae ex editione C. F. Neumann
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές