Ελληνικά
Oxonii: E Typographeo Academico, 1837
[820] σελ.
  • Accedunt Rerumpublicarum Reliquiae ex editione C. F. Neumann

De republica libri III et Oeconomica

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Accedunt Rerumpublicarum Reliquiae ex editione C. F. Neumann
    1. Αριστοτελική φιλοσοφία