Λατινικά
Witebergae, 1560
Ποικίλη αρίθμηση

De origine imperii Turco cum eorumque administratione & disciplina brevia quaedam capita notationis loco collecta

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- 16ος αι.
    2. Ευρώπη -- Ιστορία -- 16ος αι.