0002. Πληθυσμός Ραιδεστού 1876-1877

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 3 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακας με στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Ραιδεστού κατά την περίοδο 1876-1877.