0001. Πληθυσμός Ραιδεστού 1868

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0001
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Le Balkan Et L'Adriatique, Albert Dumont
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Χειρόγραφο κείμενο και πίνακας με στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Ραιδεστού το 1868.