0010. Ερευνητέα - Εξεταστέα - Ενθυμήσεις

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0010
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 21 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Σημειώσεις σχετικά με θέματα και τίτλους βιβλίων, τα οποία αναφέρονται ότι πρέπει να μελετηθούν και να ερευνηθούν για το έργο "Θρακικά, Ήτοι συλλογή ειδήσεων περί Θράκης και Θρακών".