0006. Πληθυσμός Ανδριανούπολης 1315

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0006
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. Le Role Économique des Grecs en Thrace : Rapport soumis à la Conférence de la Paix le 27 Février 1919, Alexandre Antoniades
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακες με στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό των επαρχιών του νομού Ανδριανούπολης το 1315 κατά το επίσημο ημερολόγιο.