0003. Πληθυσμός Ανδριανούπολης Γ'

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά | Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 5 σελίδες
 9. Le Role Économique des Grecs en Thrace : Rapport soumis à la Conférence de la Paix le 27 Février 1919, Alexandre Antoniades
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακες με στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό χωριών της Ανδριανούπολης.