0009. Πραγματείαι περί Θράκης

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0008
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 3 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Τίτλοι πραγματειών με αναφορές στη Θράκη.