0008. Θεοί, Ήρωες και ονόματα από επιγραφές

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0008
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 23 σελίδες
 9. Πόλεις και Θέσμια Θράκης και Ιωνίας εν τη αρχαιότητι : Μετά γεωγραφικής και ιστορικής επισκοπήσεως και παραρτήματος των κυριωτέρων επιγραφών
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αλφαβητικός κατάλογος Θεών, ηρώων και ονομάτων, που μνημονεύονται σε επιγραφές από το βιβλίο του Σ. Σακελλαριάδου: Πόλεις και Θέσμια Θράκης και Ιωνίας εν τη Αρχαιότητι (Αθήνα 1929) .