0012. Στατιστικά Άβρει

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0012
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. The Nationalities of Europe, Robert G. Latham
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κείμενο και πίνακας για τον πληθυσμό της επαρχίας Άβρει από πληροφορίες που έδωσε ο υποστράτηγος της Ρωσίας Jochmus.