0007. Γεωγραφία Θράκης (Στράβων)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0007
 3. Θρακικά
 4. Λατινικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Χειρόγραφο κείμενο από τα "Γεωγραφικά" του Στράβων για την γεωγραφία της Θράκης.