0006. Θρακικά - Βιβλιογραφικές Σημειώσεις (1936-1940)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0006
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Μυρτίλος Κ. Αποστολίδης
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 67 σελίδες
 9. Θρακικά
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφία σχετικά με τη Θράκη από : Θρακικά τόμος ΙΒ' (1939), ΙΓ΄(1940) , ΙΕ (1941).