0012. Γάμοι Σηλυβρίας 1902-1903

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0012
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακας με στατιστικές πληροφορίες για τους γάμους που πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία της Σηλυβρίας τα έτη 1902-1903.