0011. Γάμοι Σηλυβρίας 1839-1849 και 1875-1876

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0011
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακες με στατιστικές πληροφορίες για τους γάμους που πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία της Σηλυβρίας τα έτη 1839-1849 σε σύγκριση με τα έτη 1875-1876.