0005. Θρακικά - Συμβολή Ε και ΣΤ εις την Θρακικήν Βιβλιογραφία

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0005
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Μυρτίλος Κ. Αποστολίδης | Μ. Α. Σταμούλης
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 25 σελίδες
 9. Θρακικά
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφία σχετικά με τη Θράκη από : Θρακικά τόμος 8 (1937) σελ. 365-370, 372-378, 399-400.