0006. Απογραφή Σηλυβρίας 1906-1907 Γ'

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0006
 3. Θρακικά
 4. Προσωπικά τεκμήρια
 5. Χειρόγραφη
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακας με στατιστικές πληροφορίες για τον πληθυσμό της επαρχίας της Σηλυβρίας κατά την απογραφή του 1906-1907.