0004. Απογραφή Σηλυβρίας 1906-1907 Α'

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0004
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακας με στατιστικές πληροφορίες για τον πληθυσμό της επαρχίας της Σηλυβρίας κατά την απογραφή του 1906-1907.