0004. Θρακικά - Συμβολή Γ και Δ εις την Θρακικήν Βιβλιογραφία

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0004
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Μυρτίλος Κ. Αποστολίδης | Μ. Α. Σταμούλης
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 67 σελίδες
 9. Θρακικά
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφία σχετικά με τη Θράκη. Ευρετήριο συγγραφέων από : Θρακικά τόμος 7 (1936) και παράρτημα σελ. 307-409.