0003. Λιμών 1904-1909

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κείμενο και πίνακας με στατιστικές πληροφορίες για το λιμάνι της Σηλυβρίας κατά την περίοδο 01 Μαρτίου 1904 έως 01 Μαρτίου 1909.