0002. Επαρχία Σηλυβρίας 1880-1882

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για τις διοικητικές έδρες της επαρχίας της Σηλυβρίας από το 1880 έως το 1882.