0003. Στρατολογία Σηλυβρίας 1909

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόκομμα από την εφημερίδα "Νεολόγος" που παρέχει στατιστικές πληροφορίες για την στρατολογία της επαρχίας της Σηλυβρίας κατά το έτος 1909. Στα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι μουσουλμάνοι.