0002. Το Θρακικόν Τρίγωνον

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Γεώργιος Α. Εξηντάρης
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόκομμα από εφημερίδα (22 Μαίου 1923) με σκέψεις του πολιτικού Γεώργιου Εξηντάρη για την παραχώρηση του Θρακικού Τριγώνου και τις επιπτώσεις που θα φέρει στην Ελλάδα. Περιέχονται στατιστικές πληροφορίες για την Ανατολική Θράκη.