0008. Εφημερίς της Κυβερνήσεως-Στατιστικά 1922

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0008
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 6 σελίδες
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κείμενο και πίνακες από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το 1922, με στατιστικές πληροφορίες για την απογραφή του πληθυσμού του ελληνικού κράτους.