0005. Μελέτη περί Θράκης

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0005
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Αλέξανδρος Ν. Λέτσας
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 8 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Δημοσιευμένη μελέτη για την Θράκη από τον γεωπόνο Αλέξανδρο Ν. Λέτσα τον Φεβρουάριο του 1922. Περιλαμβάνει γνώμες και σκέψεις σχετικά με την συγκοινωνία, τα λιμάνια και το εμπόριο.