0004. Στατιστικά Μετρών

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0004
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά | Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 3 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πίνακες με στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό της επαρχίας Μετρών πριν τον πόλεμο.