0001. Στατιστικές πληροφορίες Θράκων προσφύγων

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0001
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόκομμα εφημερίδας και χειρόγραφες σημειώσεις με στατιστικές πληροφορίες για τους Θράκους πρόσφυγες στην Μακεδονία τον Απρίλιο του 1926.