0003. Εκπαιδευτική κίνηση Θράκης 1919-1920

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για την μαθητική κίνηση της Θράκης τα έτη 1919-1920 από το άρθρο "Νέα Αγωγή" στην σελίδα 55 από την Στυλιανοπούλου στο "Περιοδικόν εν Κωνσταντινούπολει" 1922.