0002. Στατιστική. Περίμετρος Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Ανδριανουπόλεως

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0002
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Νέος Ελληνομνήμων
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κείμενο από την σελίδα 242 του επιστημονικού περιοδικού "Νέος Ελληνομνήμων" σχετικά με την περίμετρο των πόλεων Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Ανδιανουπόλεως.